✔ Meteen leverbaar ✔ Hoge kwaliteit ✔ APK gekeurd

Disclaimer

Met het gebruik van de website highbiza.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van highbiza.nl is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van highbiza.nl wordt om niet ter beschikking gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Highbiza is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. highbiza is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar via uwkm.nl wordt verwezen.

Voor zover niet anders is aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan highbiza. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.